Hankkeen taustaa

Taustaa

Lomaseutua investoreille -hankkeen tavoitteena on kirkastaa viiden pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevan matkailukohteen profiili ja rakentaa sen pohjalta niille uudenlainen yhteistoiminnan ja yhteismarkkinoinnin malli. Yhteisen toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa investoreille, matkailuoperaattoreille ja rakennusalan yrityksille kohdealueiden rakentamiseen osallistuminen yksittäistä kohdetta pienemmällä riskillä.

Hankkeella pyritään myös edistämään puurakentamisen uusia ratkaisuja huomioiden vähähiilisyys sekä kiertotalouden ja energiatehokkuuden näkökulmat. Pitkällä tähtäimellä hankkeella pyritään kasvattamaan matkailua sekä vapaa-ajan asumista seudulla ja siten lisäämään alueen elinvoimaa.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2021 – 30.6.2022. Hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja rahoittajana Keski-Suomen liitto koronaepidemian vaikutusten hillintä ja siitä toipuminen -rahoituksesta.

Tule mukaan rakentamaan pohjoisen Keski-Suomen merkittävintä matkailu­kokonaisuutta!